Köpvillkor

Priser

Om inget annat anges är våra priser inklusive moms (25%).

Priser angivna är för de gjutna produkter vi tillverkar. Tillbehör som visas på bilder på hemsidan eller sociala medier, såsom ventilgaller, smidesjärn etc, offereras separat.

Frakt och emballage tillkommer.

Betalningsvillkor: förskott innan leverans.

*Vi reserverar oss för rena felskrivningar.

Beställningsbekräftelse

Vi skickar ett ordererkännande/offert/faktura för godkännande innan tillverkning startar.

Leverans

Vi levererar med Schenker och frakt gäller farbar väg med lastbil inom Schenkers leverans- och upptagningsområde. Leverans sker till tomtgräns. Ni som kund tar emot godset när transportbolaget kan leverera. Transportbolagens chaufförer avgör om det är möjligt att köra dit ni anvisar eller om de måste ställa pallen innan anvisad plats då det är risk för skador på bil, mark eller övriga faktorer.

OBS! Inget gods bärs in utan levereras strax utanför lastbil.

Transportskadat gods

Vid transportskador följer vi Schenkers policy om skadat gods. Mer information samt anmälan av reklamation finns på Schenker skadeanmälan Reklamation | DB Schenker

Transportskador skall omgående anmälas till transportören och Mookåpan. Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

Synlig skada vid utlämning

Upptäcks skada vid utlämningen ska du som kund inte skriva på kvittensdelen. Istället ska kvittensdelen ange skadans omfattning. Dessa ska bestyrkas av Schenkers chaufför. Du som kund är sedan skyldig att anmäla skadan på Schenkers skadeanmälningsformulär. Kontakta Kundservice på Schenker och uppge sändningsnumret så hjälper de dig.

Viktigt!

Om påskrift sker innan ni som köpare kontrollerat er produkt och det sedan visar sig att produkten är skadad och yttre skador på emballaget fanns vid ankomst utgår ingen ersättning eller reklamation om Schenker inte godkänner skadeförloppet.

Dold Skada

Dold skada är om emballaget var helt vid ankomst men att vid uppackande av produkt hittas skador som inte kunnat upptäckas utan avemballering. Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras av er som kund till Schenker på deras skadeanmälningformulär snarast, dock senast 6 dagar efter att godset kvitterades.