Profiler

Mookåpan Profiler
Du väljer själv vilken profil på hyllkanten din Mookåpa ska ha. Original, Allmoge eller Classic.