Spisunderreden

Spisunderreden från Mookåpan i två modeller. Med valv för vedförvaring eller för luckor. Finns i 700 mm och 800 mm bredd. Pris 8400 kr inkl moms. För köpvillkor, se separat flik.

Våra underreden är gjutna i ett lättbruksmaterial

Brandklass A2-s1, d0 Ingen övertändning med 300 Kw tändkälla (obrännbart) mycket begränsad mängd brandgas, brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen.

Spisunderrede med valv för vedförvaring. Pris 8400 kr inkl moms.
Spisunderrede för luckor. Pris 8400 kr inkl moms (luckor ingår inte).

Brandväggar (50 eller 100 mm) Pris 2000 kr/st inkl moms. Till smala vedspisar med eller utan granitplattor.

Ring 070-666 09 35 för mer information.